Hải Linh

@hailinh.dang

Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ. Hãy tắt báo thức.

Đang làm tại
Đại học Bách Khoa HN
Học tại
Đại Học Bách Khoa Hà Nội - HUST
Dự án đã thực hiện
27 dự án
Số lượt xem
1462 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
25/03/2021
Lần cuối Online
12-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Kỹ năng
BTGK

2023-01-06 21:48:48 · 6 views

BTVN1

2022-12-23 20:08:14 · 9 views

BTCK

2022-12-17 14:13:35 · 36 views

BTVN5

2022-12-17 00:26:56 · 5 views

BTGK

2022-12-11 13:09:57 · 28 views

BTVN2

2022-12-04 00:58:18 · 18 views

BTVN3

2022-12-03 19:47:53 · 20 views

BTCK

2022-09-25 09:28:06 · 111 views

Em là ai?

2022-09-24 07:57:35 · 26 views

BTVN1

2022-09-18 09:50:11 · 11 views

BTGK

2022-08-20 00:26:11 · 10 views

BTVN buổi 1

2022-08-07 00:27:21 · 24 views

BTCK

2022-07-31 09:20:40 · 18 views

BTVN5

2022-07-23 17:16:06 · 19 views

BTS

2022-07-23 08:10:42 · 21 views

BTVN buổi 3

2022-07-17 01:15:21 · 19 views

BTVN buổi 2

2022-07-16 01:11:32 · 9 views

BTVN buổi 1

2022-07-10 01:33:48 · 11 views

FAKE LOVE

2022-05-08 15:05:10 · 5 views

BTVN buổi 6

2022-04-18 13:15:23 · 5 views

BTGK

2022-04-18 13:10:52 · 8 views

BTCK - Infographic

2022-04-18 13:09:40 · 14 views

BTVN buổi 2

2022-03-31 18:19:16 · 4 views

BTVN buổi 1

2022-03-20 17:17:57 · 11 views

BT tốt nghiệp - Rì-víu xàm của hailinh.dang

2021-04-29 19:05:05 · 369 views

BTVN buổi 1

2021-04-07 00:18:33 · 336 views

BTVN buổi 2

2021-04-07 00:16:04 · 309 views

UI 96.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN1

BTVN buổi 2

BTVN buổi 3

Bài tập giữa khoá

BTGK

Bài tập cuối khoá

PP 95.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN3

[BTVN] - Buổi 4

BTGK

[BTVN] - Buổi 5

BTVN5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

BTCK

Xem bằng
UI - Danh sách chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 92.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Tuần 1

BTVN1

Tuần 2

Em là ai?

BTCK

BTCK

Xem bằng
AE 91.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN buổi 1

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài tập Cuối Kỳ

PS 90.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

[BTVN BUỔI 1]

BTVN buổi 1

[BTVN BUỔI 2]

BTVN buổi 2

[BTVN BUỔI 3]

BTVN buổi 3

[BTVN BUỔI 4]

BTS

[BTVN BUỔI 5]

BTVN5

[BTVN BUỔI 6] Thiết kế Poster ấn phẩm truyền thông

[BTVN BUỔI 7]

BTCK

Xem bằng
AI 86.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

BTVN buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN buổi 2

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

BTGK

[Buổi 6] Infographic

BTVN buổi 6

[Buổi 8] Bài tập cuối kỳ

BTCK - Infographic

Xem bằng
AI 74.4
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 73.3
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài Tập Buổi 1

BTVN buổi 1

Bài Tập PR buổi 2

BTVN buổi 2

Bài Tập Cuối Khóa

BT tốt nghiệp - Rì-víu xàm của hailinh.dang