PS 27.3
BTVN buổi 3

Làm bìa tớ báo trên kích thước khổ a4 (mọi người chú ý về chọn font chữ nhé không nên chọn quá nhiều font 2 đến 3 font là đủ và tờ bìa báo nên có màu sắc chủ đạo nhé )

Trịnh Thanh Hà
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
BTVN-3

17-08-2017 · 53 views

BTVN3 Bìa tạp chí

18-08-2017 · 174 views

BTVN Buổi 3 Nộp lại

17-08-2017 · 217 views

BTVN PS 3

17-08-2017 · 77 views

BTVN buổi 3_Nguyễn Thị Hải Ly

20-08-2017 · 120 views

btvn3

17-08-2017 · 54 views

Magazine

18-08-2017 · 1625 views

btvn- b3- Ps27.3

18-08-2017 · 64 views

food magazine

25-08-2017 · 20 views