Hiếu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
914 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Thành viên từ
25/07/2017
Liên hệ
Kỹ năng
btvn

2017-12-21 11:36:21 · 45 views

btvn

2017-10-26 08:08:40 · 61 views

btgk

2017-10-20 20:53:28 · 86 views

btvn @@

2017-10-18 17:17:08 · 50 views

btvn2

2017-10-18 12:15:16 · 43 views

bài tvn buổi 1

2017-10-11 13:00:09 · 49 views

btck

2017-08-31 08:54:44 · 39 views

btck

2017-08-31 08:52:11 · 18 views

btck

2017-08-31 08:49:24 · 27 views

bt cuối kì

2017-08-31 08:47:43 · 12 views

btvn

2017-08-23 19:50:04 · 60 views

btvn4

2017-08-21 20:23:54 · 73 views

btvn3

2017-08-17 15:21:41 · 54 views

btvn3

2017-08-16 14:34:58 · 85 views

btvn buổi 2

2017-08-15 16:13:08 · 76 views

bài tập về nhà

2017-08-10 21:06:50 · 63 views

bài tập về nhà

2017-08-10 16:03:53 · 73 views

ID 31.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Hoàng Hiệp
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B3

btvn

BTVN B4

BTCK

ID 29.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PS 29.1
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

bài tvn buổi 1

BTVN B2

btvn2

BTVN B3

btvn @@

BTVN B4

btgk

BTVN B5

btvn

BTCK

ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

bài tập về nhà

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

btvn3

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

btvn4

BTVN B5 - LAYOUT

btvn

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

btck

PS 27.3
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN BUỔI 1

bài tập về nhà

BTVN BUỔI 2

btvn buổi 2

BTVN buổi 3

btvn3

BTGK

BTVN B5

BTVN BUỔI 6

Bài tập cuối kỳ