Tìm kiếm
PS 92.9 (Offline)
[BTVN BUỔI 6]

Thiết kế Poster ấn phẩm truyền thông

Nguyễn Mạnh Hùng
Danh sách các bài đã nộp (16)
Hạn chót Hết giờ
BTVN buổi 6

25-09-2022 · 82 views

Bài tập về nhà buổi 6

25-09-2022 · 44 views

BUOI CUOI

25-09-2022 · 49 views

Bài cuối khoá

25-09-2022 · 63 views

BTVN cuối khóa

25-09-2022 · 25 views

VietNam National Costume 2022

25-09-2022 · 34 views

BTCK

25-09-2022 · 35 views

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

25-09-2022 · 18 views

Nguyễn Nhật Minh nộp bài b6

25-09-2022 · 29 views

mochi

25-09-2022 · 32 views

BT6 - Photoshop (Graphic Poster)

25-09-2022 · 37 views

Bài hết khóa

25-09-2022 · 22 views

BTCK

26-09-2022 · 17 views

Poster triển lãm

27-09-2022 · 22 views

halloween bai tap buoi cuoi

27-09-2022 · 17 views

BTVN Buổi 6 - Poster và Mockup

29-09-2022 · 323 views