Lại Hoàng Việt

1

Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
597 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
01/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Portfolio on Color ME

2023-07-27 16:04:26 · 6 views

Portfolio on Color ME

2023-07-06 11:19:20 · 33 views

Portfolio on Color ME

2023-07-06 11:17:53 · 14 views

Portfolio on Color ME

2023-06-22 13:24:06 · 15 views

Portfolio on Color ME

2023-05-29 23:46:44 · 40 views

Portfolio on Color ME

2023-05-29 23:46:44 · 39 views

Portfolio on Color ME

2023-05-29 23:46:44 · 39 views

Portfolio on Color ME

2023-05-29 23:43:44 · 45 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-11-12 12:52:47 · 27 views

Bài tập buổi hai

2022-11-05 15:18:07 · 110 views

Bài tập về nhà buổi 6

2022-09-25 13:36:36 · 60 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-09-23 22:08:51 · 85 views

Bài tập về nhà buổi 3

2022-09-18 11:53:27 · 24 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-09-16 20:37:21 · 60 views

AI 94.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Bài tập buổi hai

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Màu sắc

Bài tập về nhà buổi 4

[Buổi 5] Infograph

[Buổi 8] Tổng kết

Xem bằng
PS 92.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

[BTVN BUỔI 1]

[BTVN BUỔI 2]

Bài tập về nhà buổi 2

[BTVN BUỔI 3]

Bài tập về nhà buổi 3

[BTVN BUỔI 4]

Bài tập về nhà buổi 4

[BTVN BUỔI 6]

Bài tập về nhà buổi 6

Xem bằng