Tìm kiếm
Lại Hoàng Việt

1

Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
357 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
01/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối khoá

2022-11-27 15:00:44 · 9 views

Bài tập buổi 5

2022-11-20 14:39:49 · 11 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-11-12 12:52:47 · 13 views

Bài tập về nhà buổi 3

2022-11-09 20:53:57 · 14 views

Bài tập buổi hai

2022-11-05 15:18:07 · 77 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-10-30 13:59:16 · 23 views

Bài tập về nhà buổi 6

2022-09-25 13:36:36 · 41 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-09-23 22:08:51 · 59 views

Bài tập về nhà buổi 3

2022-09-18 11:53:27 · 15 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-09-16 20:37:21 · 48 views

Bánh mì

2022-09-10 21:23:14 · 47 views

AI 94.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

Bài tập về nhà buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Bài tập buổi hai

[Buổi 3] Typography

Bài tập về nhà buổi 3

[Buổi 4] Màu sắc

Bài tập về nhà buổi 4

[Buổi 5] Infograph

Bài tập buổi 5

[Buổi 8] Tổng kết

Bài tập cuối khoá

Bằng Giỏi
PS 92.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BTVN BUỔI 1]

Bánh mì

[BTVN BUỔI 2]

Bài tập về nhà buổi 2

[BTVN BUỔI 3]

Bài tập về nhà buổi 3

[BTVN BUỔI 4]

Bài tập về nhà buổi 4

[BTVN BUỔI 6]

Bài tập về nhà buổi 6

Bằng Giỏi