Nguỹen đình đạt

1

Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
457 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
25/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BUOI CUOI

2022-09-25 13:41:10 · 52 views

war z

2022-09-23 19:42:24 · 40 views

NIKE

2022-09-17 22:47:44 · 37 views

Bài tập 2

2022-09-16 20:50:38 · 42 views

nộp bù bài tập buổi 1

2022-09-11 22:05:36 · 13 views

NOP BAI

2022-08-26 12:23:21 · 10 views

demo

2022-08-23 19:40:58 · 28 views

BT4

2022-08-17 12:48:58 · 27 views

RHINOS

2022-08-11 21:17:25 · 29 views

BAI 2

2022-08-09 18:17:38 · 127 views

hihi

2022-08-05 12:29:38 · 52 views

PS 92.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BTVN BUỔI 1]

nộp bù bài tập buổi 1

[BTVN BUỔI 2]

Bài tập 2

[BTVN BUỔI 3]

NIKE

[BTVN BUỔI 4]

war z

[BTVN BUỔI 6]

BUOI CUOI

Xem bằng
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Tạo hình cơ bản

hihi

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BAI 2

[Buổi 3] Typography

RHINOS

[Buổi 4] Màu sắc

BT4

[Buổi 5] Infographic

demo

[Buổi 8] Tổng kết

NOP BAI

Xem bằng