Tìm kiếm
Đỗ Tiến Minh Đức
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
344 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
24/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
Cuối kỳ

2022-11-02 08:36:18 · 17 views

Bài giữa khoá

2022-10-16 19:17:07 · 34 views

Bvn buổi 6

2022-10-01 16:28:27 · 15 views

Bvn Buoi 5

2022-09-25 18:40:08 · 10 views

Bài cuối khoá

2022-09-25 15:04:17 · 63 views

Bvn Buổi 4

2022-09-23 22:32:13 · 46 views

Bvn buổi 4

2022-09-23 16:04:27 · 15 views

Bvn buổi 3

2022-09-18 10:43:03 · 23 views

Bvn buổi 3

2022-09-18 00:20:38 · 16 views

Bvn buoi 3

2022-09-17 19:04:03 · 11 views

BVN buổi 2

2022-09-15 23:09:39 · 53 views

Bvn buổi 1

2022-09-11 12:32:46 · 14 views

Bvn buổi 1

2022-09-10 23:47:24 · 27 views

PS 92.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BTVN BUỔI 1]

Bvn buổi 1

[BTVN BUỔI 2]

BVN buổi 2

[BTVN BUỔI 3]

Bvn buổi 3

[BTVN BUỔI 4]

Bvn Buổi 4

[BTVN BUỔI 6]

Bài cuối khoá

Bằng Khá
DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 14 /16
Số Topic đã hoàn thành: 8 /8

[DP] BTVN BUỔI 1

Bvn buổi 1

[DP] BTVN BUỔI 2

Bvn buoi 3

[DP] BTVN BUỔI 3

Bvn buổi 3

[DP] BTVN BUỔI 04

Bvn buổi 4

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

Bvn Buoi 5

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

Bvn buổi 6

Bài tập giữa kỳ

Bài giữa khoá

Bài tập cuối kỳ

Cuối kỳ

Bằng Giỏi