Tìm kiếm
AI 94.8 (Offline)
[Buổi 5] Infograph

Layout Infographic

Nguyễn Huy Minh
Danh sách các bài đã nộp (7)
Hạn chót Hết giờ
Draft infographic - Hoàng Bảo Linh

19-11-2022 · 17 views

infograph

19-11-2022 · 95 views

BTVN Buổi 5 - Draft

19-11-2022 · 29 views

Draft

20-11-2022 · 13 views

Bản Draft lần 2

20-11-2022 · 12 views

Bài tập buổi 5

20-11-2022 · 13 views

Draft

20-11-2022 · 5 views