Tìm kiếm
Lương Đức Mạnh

1

Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
23 dự án
Số lượt xem
1542 lượt
Số lượt thích
38 lượt
Số lượt Featured
9 lượt
Thành viên từ
05/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Liên hệ
Kỹ năng
BT Buổi 18

2022-12-07 16:21:39 · 6 views

BT Cuối Kỳ

2022-11-20 15:04:14 · 57 views

BTVN Buổi 5 - Draft

2022-11-19 22:56:23 · 27 views

BTVN Buổi 4

2022-11-12 14:32:25 · 94 views

BTVN Buổi 3

2022-11-12 14:16:53 · 55 views

BTVN Buổi 2

2022-11-06 15:21:39 · 33 views

BTVN Buổi 5

2022-11-03 22:37:43 · 48 views

BTVN Buổi 4

2022-11-01 14:02:08 · 61 views

BTVN Buổi 1

2022-10-29 22:19:26 · 66 views

BTVN CUỐI KÌ

2022-10-23 14:02:46 · 204 views

BTVN Buổi 6

2022-10-22 15:37:48 · 130 views

BTVN Buổi 3

2022-10-18 22:41:12 · 27 views

BTVN Buổi 4

2022-10-14 19:07:40 · 130 views

BTVN Buổi 3

2022-10-13 23:40:07 · 60 views

BTVN Buổi 2

2022-10-11 21:35:51 · 17 views

BTVN Buổi 1

2022-10-11 21:11:36 · 10 views

BTVN Buổi 2

2022-10-05 22:54:55 · 81 views

BT CUỐI KÌ: Ngã Tư Không Đèn | Kinetic Typography Lyrics Video

2022-10-03 21:04:58 · 244 views

BTVN Buổi 1

2022-10-01 21:23:34 · 52 views

BT Giữa Kỳ

2022-09-24 21:45:01 · 23 views

BTVN Buổi 3

2022-09-22 22:36:09 · 32 views

BTVN Buổi 2

2022-09-16 22:02:22 · 47 views

BTVN Buổi 1

2022-09-12 14:51:18 · 38 views

AI 94.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

BTVN Buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN Buổi 2

[Buổi 3] Typography

BTVN Buổi 3

[Buổi 4] Màu sắc

BTVN Buổi 4

[Buổi 5] Infograph

BTVN Buổi 5 - Draft

[Buổi 8] Tổng kết

BT Cuối Kỳ

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 93.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Trung Hiếu
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

BTVN Buổi 1

BTVN 2

BTVN Buổi 2

BTVN 3

BTVN Buổi 3

BTVN 4

BTVN Buổi 4

BTVN 6

BTVN Buổi 6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTVN CUỐI KÌ

Bằng Giỏi
3D 3.1
Thiết kế 3D
Giảng viên:
Duc Hieu Bui
Trợ giảng:
An Khang
Số buổi đã học: 14 /24
Số Topic đã hoàn thành: 6 /11

Modeling một tòa nhà sử dụng các khối hộp cơ bản

BTVN Buổi 1

Hoàn thiện một cảnh đơn giản

BTVN Buổi 2

Buổi 3 - Dựng scene có 1 mẫu bao bì cơ bản

BTVN Buổi 3

Buổi 4: Dựng scene có food dễ thương

BTVN Buổi 4

Hoàn thiện một scene Haloween

BTVN Buổi 5

Hoàn thiện một cảnh mô tả cầu thang xoắn

Buổi 07

Hoàn thành một scene product sử dụng UV và texture

Hoàn thiện một bộ Icon 3D design

BTVN Buổi 13: Render 4 bức ảnh với cảm xúc khác nhau Sử dụng Model có sẵn bao gồm 1 cảnh nội thất và 1 cảnh nhân vật.

Render nhân vật 3D cơ bản với Background

BT Buổi 18

AE 92.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập buổi 1

BTVN Buổi 1

Bài Tập Buổi 2

BTVN Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

BTVN Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

BT Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

BT CUỐI KÌ: Ngã Tư Không Đèn | Kinetic Typography Lyrics Video

Bằng Giỏi