Tìm kiếm
Bùi Thanh Hằng
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
528 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
01/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Thiết kế nhân vật

2022-12-03 18:01:42 · 77 views

BTCK

2022-11-22 19:14:31 · 69 views

infograph

2022-11-19 21:54:49 · 90 views

Isometric - B6

2022-11-18 23:16:03 · 74 views

BTVN B5 - Tree

2022-11-12 23:36:19 · 19 views

BTVN B4

2022-11-11 22:53:41 · 22 views

Bài giữa khóa - Thiệp mời

2022-11-11 19:40:19 · 70 views

BTVN B3 - phong cảnh

2022-11-07 23:40:41 · 9 views

BTVN - Buổi 2

2022-11-05 15:14:00 · 12 views

BTVN Buổi 2 - Nhà

2022-11-04 12:19:41 · 34 views

Btap B1 - Hoa quả

2022-11-01 15:23:04 · 31 views

Ký họa đồ vật - Bùi Hằng

2022-10-30 08:54:36 · 21 views

Skill Set (HN)
Christmas Package
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 94.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

Btap B1 - Hoa quả

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN - Buổi 2

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Màu sắc

Bài giữa khóa - Thiệp mời

[Buổi 5] Infograph

infograph

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK

Bằng Giỏi
DP 93.1 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Dương Thúy Quỳnh
Số buổi đã học: 12 /16
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

Bài tập về nhà buổi 1

Ký họa đồ vật - Bùi Hằng

Bài tập về nhà buổi 2

BTVN Buổi 2 - Nhà

Bài tập về nhà buổi 3

BTVN B3 - phong cảnh

Bài tập về nhà buổi 4

BTVN B4

Bài tập về nhà buổi 5

BTVN B5 - Tree

Bài tập về nhà buổi 6

Isometric - B6

Bài tập giữa kì

Thiết kế nhân vật