BTCK

2023-03-06 00:54:56 · 11 views

BTVN 2

2023-03-06 00:29:54 · 9 views

BTGK

2023-03-06 00:08:37 · 8 views

Shape Layer

2023-02-22 21:40:05 · 8 views

BTVN 1

2023-02-12 21:04:55 · 55 views

BTCK - Điểm tin thị trường chứng khoán trong năm

2023-01-12 01:10:00 · 15 views

BTGK

2023-01-11 22:48:35 · 11 views

Going home

2022-12-27 01:31:46 · 16 views

Potrait

2022-12-14 22:27:15 · 33 views

Bố cục trong nhiếp ảnh

2022-12-06 09:58:58 · 25 views

Bữa cơm người SG

2022-11-24 15:35:28 · 17 views

Draft

2022-11-20 01:40:49 · 13 views

Infographic

2022-11-20 01:38:52 · 166 views

Birthday card

2022-11-10 08:24:59 · 23 views

Typography

2022-11-07 18:29:16 · 19 views

Flat potrait

2022-11-06 01:07:44 · 21 views

Hoa quả vui nhộn

2022-11-05 21:32:19 · 12 views

Tanca Foody App

2022-10-20 17:35:45 · 33 views

Spotify

2022-10-11 10:31:29 · 26 views

BTVN 2

2022-10-04 17:37:37 · 31 views

BTVN1

2022-09-29 16:26:00 · 24 views

BTCK

2022-09-24 00:40:58 · 42 views

BTVN 4

2022-09-15 17:03:48 · 21 views

BTVN 3

2022-09-13 16:53:03 · 16 views

BTVN 2

2022-09-13 15:48:57 · 7 views

Layout 1

2022-08-30 22:37:45 · 54 views

Coca Cola Video

2022-08-26 11:17:11 · 32 views

Mỹ Tâm Profile

2022-08-24 15:20:25 · 26 views

BLUE

2022-08-15 18:52:26 · 48 views

JW summer sale

2022-08-08 17:24:02 · 44 views

Book Fair

2022-07-31 09:57:02 · 22 views

Poster Book Fair

2022-07-29 01:19:16 · 47 views

Gold fish

2022-07-23 22:23:25 · 15 views

HOI AN - The heart of Central Vietnam

2022-07-19 22:14:45 · 129 views

Lady in Zeka

2022-07-17 01:38:33 · 41 views

Fortune cover

2022-07-11 00:59:40 · 65 views

Save the planet - B1

2022-07-10 01:33:12 · 42 views

AE 97.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN 1

Bài Tập Buổi 2

BTVN 2

Bài Tập Buổi 3

Shape Layer

Bài tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài tập Cuối Kỳ

BTCK

Xem bằng
PR 96.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN BUỔI 1

Going home

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 5

BTGK

BTVN CUỐI KỲ

BTCK - Điểm tin thị trường chứng khoán trong năm

Xem bằng
AE - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 95.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Phạm Thị Hải Yến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN buổi 1: Bức ảnh có ý nghĩa nhất với bạn

Bữa cơm người SG

Chụp ảnh theo bố cục

Bố cục trong nhiếp ảnh

Bài cuối kỳ

Potrait

Xem bằng
AI 94.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

Hoa quả vui nhộn

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Flat potrait

[Buổi 3] Typography

Typography

[Buổi 4] Màu sắc

Birthday card

[Buổi 5] Infograph

Draft

[Buổi 8] Tổng kết

Infographic

Xem bằng
UI 93.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

BTVN1

BTVN Buổi 2

BTVN 2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

Spotify

Buổi cuối

Tanca Foody App

Xem bằng
ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

Layout 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

BTVN BUỔI 4

BTVN 4

BTVN BUỔI 5

Bài tập cuối môn

BTCK

Xem bằng
PP 91.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Tuần 1

JW summer sale

BTVN Tuần 2

Mỹ Tâm Profile

BTVN tuần 3

Coca Cola Video

Bài tập màu

BLUE

Xem bằng
PS 90.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

[BTVN BUỔI 1]

Save the planet - B1

[BTVN BUỔI 2]

Fortune cover

[BTVN BUỔI 3]

Lady in Zeka

[BTVN BUỔI 4]

HOI AN - The heart of Central Vietnam

[BTVN BUỔI 5]

Gold fish

[BTVN BUỔI 6] Thiết kế Poster ấn phẩm truyền thông

Poster Book Fair

[BTVN BUỔI 7]

Book Fair

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0