Tìm kiếm
Nguyễn Thùy Linh

Traveller. Kind. Well-educated. Hanoian.

1

Dự án đã thực hiện
27 dự án
Số lượt xem
866 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
17/11/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
Bữa cơm người SG

2022-11-24 15:35:28 · 14 views

Draft

2022-11-20 01:40:49 · 13 views

Infographic

2022-11-20 01:38:52 · 40 views

Birthday card

2022-11-10 08:24:59 · 22 views

Typography

2022-11-07 18:29:16 · 17 views

Flat potrait

2022-11-06 01:07:44 · 18 views

Hoa quả vui nhộn

2022-11-05 21:32:19 · 8 views

Tanca Foody App

2022-10-20 17:35:45 · 27 views

Spotify

2022-10-11 10:31:29 · 26 views

BTVN 2

2022-10-04 17:37:37 · 31 views

BTVN1

2022-09-29 16:26:00 · 24 views

BTCK

2022-09-24 00:40:58 · 39 views

BTVN 4

2022-09-15 17:03:48 · 21 views

BTVN 3

2022-09-13 16:53:03 · 16 views

BTVN 2

2022-09-13 15:48:57 · 7 views

Layout 1

2022-08-30 22:37:45 · 53 views

Coca Cola Video

2022-08-26 11:17:11 · 29 views

Mỹ Tâm Profile

2022-08-24 15:20:25 · 24 views

BLUE

2022-08-15 18:52:26 · 47 views

JW summer sale

2022-08-08 17:24:02 · 43 views

Book Fair

2022-07-31 09:57:02 · 21 views

Poster Book Fair

2022-07-29 01:19:16 · 45 views

Gold fish

2022-07-23 22:23:25 · 14 views

HOI AN - The heart of Central Vietnam

2022-07-19 22:14:45 · 124 views

Lady in Zeka

2022-07-17 01:38:33 · 39 views

Fortune cover

2022-07-11 00:59:40 · 64 views

Save the planet - B1

2022-07-10 01:33:12 · 40 views

PT 95.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
PHẠM THỊ HẢI YẾN
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /2

BTVN buổi 1: Bức ảnh có ý nghĩa nhất với bạn

Bữa cơm người SG

Chụp ảnh theo bố cục

AI 94.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

Hoa quả vui nhộn

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Flat potrait

[Buổi 3] Typography

Typography

[Buổi 4] Màu sắc

Birthday card

[Buổi 5] Infograph

Draft

[Buổi 8] Tổng kết

Infographic

Bằng Khá
UI 93.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

BTVN1

BTVN Buổi 2

BTVN 2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

Spotify

Buổi cuối

Tanca Foody App

Bằng Giỏi
ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Ngọc Diệp (GD)
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

Layout 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

BTVN BUỔI 4

BTVN 4

BTVN BUỔI 5

Bài tập cuối môn

BTCK

Bằng Giỏi
PP 91.1 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Tuần 1

JW summer sale

BTVN Tuần 2

Mỹ Tâm Profile

BTVN tuần 3

Coca Cola Video

Bài tập màu

BLUE

Bằng Giỏi
PS 90.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Trung Hiếu
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

[BTVN BUỔI 1]

Save the planet - B1

[BTVN BUỔI 2]

Fortune cover

[BTVN BUỔI 3]

Lady in Zeka

[BTVN BUỔI 4]

HOI AN - The heart of Central Vietnam

[BTVN BUỔI 5]

Gold fish

[BTVN BUỔI 6] Thiết kế Poster ấn phẩm truyền thông

Poster Book Fair

[BTVN BUỔI 7]

Book Fair

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0