Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2
PR 102.4 (Offline)
BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

Dựng hoàn thiện đoạn hội thoại từ footage đã có sẵn

Hoàng Diệu Linh
Danh sách các bài đã nộp (12)
Hạn chót Hết giờ
btvn b2

04-07-2023 · 60 views

PR02 - DỰNG ĐOẠN HỘI THOẠI

05-07-2023 · 58 views

BTVN Buổi 2

07-07-2023 · 17 views

BTVN buoi 2

07-07-2023 · 18 views

BTVN buổi 2

07-07-2023 · 5 views

BTVN buổi 2

08-07-2023 · 4 views

BTVN 2

08-07-2023 · 2 views

BTVN B2

08-07-2023 · 6 views

BTVN buổi 2 BTX

08-07-2023 · 2 views

Homework buổi 2

09-07-2023 · 3 views

BTVN buổi 2

12-07-2023 · 5 views

Tào Thanh Tùng

16-07-2023 · 1 views