Tìm kiếm
Vũ Thị Yến

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại Học Y Hà Nội - HMU
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
802 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
01/03/2018
Liên hệ
Kỹ năng
Vũ Yến_Pt36.3_BTVN1

2018-06-08 23:15:47 · 599 views

BTVN 2

2018-05-17 17:49:29 · 91 views

BTVN 1

2018-05-10 17:51:11 · 66 views

Vũ Yến_Pt33.7_BTVN3

2018-03-23 19:58:14 · 46 views

PT 36.3
Photography
Giảng viên:
Son Pham
Trợ giảng:
Bùi Trúc Phương
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

Bạn đã sẵn sàng chưa ???

BTVN Buổi 1

Vũ Yến_Pt36.3_BTVN1

BTVN buổi 2

BTVN buổi 3

AI 35.2
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Nhật Minh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN 2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

[BUỔI 5] LOGO VÀ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 33.7
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Lê Trâm Anh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B3

Vũ Yến_Pt33.7_BTVN3

BTGK

BTCK