Đinh Thị Kim Phượng

@✨kimmydinh✨

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Học tại
Đại học Tài chính - Marketing
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
5671 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
03/06/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B2

2022-12-27 22:20:51 · 9 views

BTVN B1

2022-12-27 17:18:04 · 6 views

BTCK: "COLORFUL TRAUMA"

2022-12-21 00:15:52 · 65 views

Phác thảo BTCK

2022-12-15 17:12:42 · 14 views

BTCK

2022-12-15 17:00:09 · 43 views

✨concert poster✨

2022-12-07 11:03:29 · 94 views

COLOR

2022-12-02 10:52:50 · 68 views

Typography

2022-12-01 19:14:53 · 39 views

✨Welcome to DODOHYUN restaurant✨

2022-11-28 00:46:04 · 124 views

BTVN2

2022-11-27 10:26:14 · 70 views

✨my universe✨

2022-11-25 12:09:23 · 53 views

☃️ Christmas ❄️

2022-11-23 22:47:26 · 66 views

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

2018-06-28 09:47:50 · 1091 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2018-06-20 17:21:36 · 790 views

BTVN3 Poster

2018-06-15 10:09:10 · 947 views

BTVN2 Layout

2018-06-13 17:35:10 · 893 views

BTVN1

2018-06-08 15:50:41 · 1299 views

PR 96.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN B1

BTVN BUỔI 2

BTVN B2

BTVN BUỔI 5

BTVN CUỐI KỲ

Xem bằng
AI 95.71 SG
Illustrator
Giảng viên:
Lưu Thị Minh Trang
Trợ giảng:
Phạm Nguyễn Thanh Vy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

☃️ Christmas ❄️

BTVN BUỔI 2

BTVN2

Bài tập buổi 3

Typography

Bài tập giữa kì

Phác thảo BTCK

BÀI CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng
PS 95.91 SG
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Huệ Tâm
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

✨my universe✨

BÀI TẬP BUỔI 2

✨Welcome to DODOHYUN restaurant✨

BÀI TẬP BUỔI 3

COLOR

BÀI TẬP GIỮA KÌ

✨concert poster✨

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK: "COLORFUL TRAUMA"

Xem bằng
Skill Set (SG)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 36.16 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Đoàn Việt Hùng
Trợ giảng:
Võ Bá Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN 1

BTVN1

BTVN BUỔI 2

BTVN2 Layout

BTVN 3

BTVN3 Poster

BTGK

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

BTCK - BỘ ẤN PHẨM