Tìm kiếm
Nguyễn Tuấn Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
3000 lượt
Số lượt thích
50 lượt
Thành viên từ
02/07/2016
Liên hệ
Kỹ năng
bt buổi 5

2016-08-17 22:53:49 · 374 views

cối xay gió không quay

2016-08-05 17:07:57 · 374 views

btvn buổi 1 - AE14.1

2016-08-04 17:40:41 · 294 views

[BTCK] PS 13.7 - NGUYỄN TUẤN ANH

2016-07-30 18:55:48 · 184 views

[BTCK] AI 13.5 - AWAKENING AIRLINES BRAND GUIDELINE

2016-07-29 15:53:54 · 133 views

bt buổi 3 - ps13.7

2016-07-21 15:15:37 · 352 views

bt giữa kỳ Poster ps13.7

2016-07-21 15:10:05 · 331 views

About the RETRO

2016-07-11 19:23:27 · 141 views

card Layout bt2 ps13.7

2016-07-11 19:18:30 · 417 views

typography #friendzone - bt buổi 2 ai13.5

2016-07-09 07:48:52 · 400 views

XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
After Effects
Giảng viên:
Le Tuan Dat
Trợ giảng:
Phạm Thanh Hảo
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
After Effects
Giảng viên:
Trần Minh Nghĩa
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 0 /11
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Giảng viên:
Tào Tuấn Anh
Trợ giảng:
Nguyen Mine Linh
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0