Phạm Ngân Hà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
8874 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
19/07/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2018-09-26 16:47:06 · 959 views

0
0
Homework wk1

2018-09-04 18:31:19 · 1588 views

0
0
Final Photoshop - The godfather Poster

2018-08-23 16:03:43 · 1345 views

0
0
Final

2018-08-23 09:50:01 · 806 views

0
0
Typography homework

2018-08-09 14:08:31 · 1105 views

0
0
Designing a magazine cover

2018-08-07 13:24:17 · 795 views

0
0
Designing a magazine cover

2018-08-07 13:23:43 · 798 views

0
0
Hw week 1 - Photoshop

2018-08-02 13:13:12 · 720 views

0
0
Homework week 1 p Art 1

2018-08-01 22:30:35 · 758 views

1
0
PR 40.1
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Xem bằng
PR 40.1
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Xem bằng
PT 39.1
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Bùi Trúc Phương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

CÁC BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

BTVN BUỔI 1

Homework wk1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

Cuối Kỳ

BTCK

AI 38.1
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Homework week 1 p Art 1

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

Typography homework

BTVN BUỔI 4 - THIẾT KẾ POSTER

BTVN BUỔI 5 - THIẾT KẾ LOGO

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Final

PS 38.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

Hw week 1 - Photoshop

BTVN B2

Designing a magazine cover

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

Final Photoshop - The godfather Poster