Tìm kiếm
Nguyễn Gia Thư

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
HD Saison
Học tại
ĐH Văn Lang
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
6595 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
14/09/2018
Lần cuối Online
15-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài giữa kỳ

2021-12-29 14:23:13 · 226 views

BTVN 2

2021-12-19 21:37:51 · 81 views

Bài 1

2021-12-12 14:36:34 · 459 views

Bài tập 1

2020-06-06 22:28:04 · 417 views

Bài cuối kì

2019-11-09 16:01:24 · 411 views

Bài giữa kì

2019-11-02 11:14:51 · 491 views

BTVN 2

2019-10-19 12:42:21 · 472 views

BTVN 1

2019-10-13 11:11:28 · 470 views

Bài tập cuối khóa

2018-10-26 17:02:53 · 688 views

BTVN buoi ba

2018-10-17 12:49:37 · 647 views

BTVN BUỔI BA

2018-10-12 02:07:58 · 579 views

BTVN

2018-10-10 13:47:36 · 963 views

BTVN BUỔI 1

2018-10-05 07:42:32 · 691 views

AE 83.311 ONLINE SG
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Trợ giảng:
Đinh Hồng Ngọc
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN buổi 1

Bài 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BT Giữa Kỳ

Bài giữa kỳ

Bằng Giỏi
PR 62.72 (Sài Gòn)
Premiere
Giảng viên:
Võ Bá Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Lê Giang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Bài tập Buổi 1

Bài tập 1

Bài tập Buổi 2

Bài tập Cuối Kì

PS 55.16 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Thị Quản Hậu
Trợ giảng:
Trần Minh Đạt
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BT GIỮA KỲ

Bài giữa kì

BT CUỐI KÌ

Bài cuối kì

Bằng Giỏi
PS - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 40.13 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Lê Huỳnh Mai Phương
Trợ giảng:
Nguyễn Kim Ngân
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN

Buổi 3 - Typography

BTVN buoi ba

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

Bài tập cuối khóa