Nguyễn Thuỳ Hoa

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại Học Thương Mại - TMU
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
7019 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
05/10/2018
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài thực hành giữa kì - Thiệp Giáng Sinh

2020-10-06 00:00:49 · 885 views

Typography

2020-10-01 02:04:42 · 1170 views

Bài tập buổi 2

2020-09-29 04:11:21 · 481 views

Bài tập tốt nghiệp

2018-11-23 09:51:10 · 923 views

BTVN- B5

2018-11-15 23:32:42 · 651 views

BTVN B4

2018-11-14 01:30:43 · 774 views

BTVN 3

2018-11-09 01:05:00 · 664 views

BTVN 2

2018-11-06 19:44:35 · 811 views

Bài tập 1-1PS 41.3

2018-11-01 18:34:45 · 660 views

AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Bài tập buổi 2

Buổi 3 - Typography

Typography

Buổi 4 - Màu sắc

Bài thực hành giữa kì - Thiệp Giáng Sinh

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PS 41.3
Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1 - Cắt ghép hình tự do

Bài tập 1-1PS 41.3

BTVN BUỔI 2 - Thiết kế bìa tạp chí

BTVN 2

BTVN B3

BTVN 3

BTVN B4

BTVN B4

BTVN B5

BTVN- B5

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ - Thiết kế bộ ấn phẩm truyền thông

Bài tập tốt nghiệp

Xem bằng