Tìm kiếm
Nguyễn Hoài Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Tổ chức Tình nguyện vì Hoà Bình Việt Nam
Học tại
Học Viện Ngoại Giao - DAV
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
7868 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
16/11/2018
Lần cuối Online
20-08-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btck ai

2019-10-03 16:27:45 · 473 views

Linh 0
0
BTVN Buổi 4

2019-09-28 21:55:25 · 515 views

Linh 0
0
BTVN B3

2019-09-24 13:56:39 · 463 views

Linh 0
0
BTVN Buổi 2

2019-09-19 21:14:05 · 478 views

Linh 0
1
BTVN Buổi 1

2019-09-17 10:19:32 · 530 views

Linh 0
1
Linh Hoài - btck

2019-08-01 19:26:35 · 431 views

Linh 0
0
BTVN buổi 5

2019-07-25 19:03:51 · 847 views

Linh 0
0
BTN buổi 4 - Linh Hoài

2019-07-23 19:02:36 · 1398 views

Linh 0
0
[Colorme] PS 512 - Linh Hoài

2019-07-18 18:10:40 · 901 views

Linh 0
0
[Colorme] PS 512 - Linh Hoài

2019-07-18 18:09:38 · 420 views

Linh 0
0
[Colorme] PS 512 - Linh Hoài

2019-07-16 17:16:08 · 513 views

Linh 0
0
PS512 - BTVN Buổi 1 (2) - Linh Hoài

2019-07-11 17:02:10 · 440 views

Linh 0
0
PS512 - BTVN Buổi 1 - Linh Hoài

2019-07-11 17:01:23 · 459 views

Linh 0
0
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN B3

BTVN BUỔI 4

BTVN Buổi 4

BTVN BUỔI 5 + 6

btck ai

BTCK

Bằng Khá
PS 51.2
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Lê Trâm Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

PS512 - BTVN Buổi 1 (2) - Linh Hoài

BTVN B2

[Colorme] PS 512 - Linh Hoài

BTVN B3

[Colorme] PS 512 - Linh Hoài

BTVN B4

BTN buổi 4 - Linh Hoài

BTVN B5

BTVN buổi 5

BTCK

Linh Hoài - btck

Bằng Giỏi
ID 51.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5