Phạm Thị Thanh Ngân

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Appota
Học tại
Đại học Hà Nội
Dự án đã thực hiện
33 dự án
Số lượt xem
17238 lượt
Số lượt thích
24 lượt
Số lượt Featured
10 lượt
Thành viên từ
08/12/2018
Lần cuối Online
29-07-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
BTGK

2021-08-03 15:54:10 · 648 views

BTVN 3

2021-07-29 18:41:10 · 101 views

BTVN 2

2021-07-27 18:35:23 · 183 views

BTVN Buổi 1

2021-07-22 19:05:11 · 86 views

[DP]_Bìa sách

2020-02-12 20:59:18 · 531 views

[DP]_Tạo hình nhân vật

2020-01-12 20:48:24 · 484 views

[DP]_BTVN 11

2020-01-12 00:09:16 · 414 views

[DP]_Manipulation

2019-12-30 15:18:46 · 855 views

[DP]_Ngân Phạm

2019-12-29 23:16:27 · 419 views

[Thanh Ngân]_BTVN 3

2019-07-04 15:50:51 · 882 views

[Thanh Ngân]_BTVN 2

2019-07-02 18:35:22 · 447 views

[Thanh Ngân]_Bài tập cuối môn

2019-06-20 19:57:02 · 883 views

[Thanh Ngân]_BTVN11

2019-06-13 19:05:20 · 402 views

[Thanh Ngân]_BTVN 10

2019-06-11 16:12:00 · 637 views

[Thanh Ngân]_BTVN 9

2019-06-04 18:32:13 · 405 views

[Ngân]_BTVN 9

2019-06-01 18:49:45 · 1030 views

[Thanh Ngân]_BTVN8

2019-05-30 19:02:55 · 439 views

[Thanh Ngân]_BTVN7

2019-05-23 18:22:59 · 432 views

[Thanh Ngân]_BTVN buổi 6

2019-05-21 19:01:46 · 451 views

[Thanh Ngân]_BTVN4

2019-05-18 16:48:40 · 467 views

[Thanh Ngân]_BTVN buổi 3

2019-05-16 15:38:58 · 515 views

[Phạm Thị Thanh Ngân]_BTVN buổi 2

2019-05-14 16:25:14 · 489 views

[Phạm Thị Thanh Ngân]_BTVN buổi 1

2019-05-11 18:10:04 · 455 views

BTVN buổi 6

2019-04-18 17:07:24 · 514 views

Bài tập buổi 4

2019-04-13 18:45:06 · 679 views

Bài tập buổi 3

2019-04-11 19:15:32 · 535 views

Bài tập về nhà buổi 2

2019-04-09 18:15:13 · 494 views

Bài tập buổi 1

2019-04-06 18:39:43 · 480 views

Bài tập buổi 6

2019-03-28 18:51:40 · 820 views

Bài tập buổi 5

2019-03-26 17:32:53 · 511 views

Bài tập buổi 4

2019-03-23 18:56:37 · 604 views

Bài tập buổi 3

2019-03-21 17:30:38 · 489 views

Bài tập buổi 2

2019-03-19 17:00:22 · 457 views

UI 77.3 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 01

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 02

BTVN 2

BTVN Buổi 03

BTVN 3

BTGK (BTVN Buổi 04)

BTGK

BTCK

Bằng Giỏi
AE 62.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
DP 57.1
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Vũ Thanh Quỳnh
Trợ giảng:
Ba Ba
Số buổi đã học: 11 /16
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[DP] BTVN BUỔI 2-5

[DP]_Manipulation

[DP] BTVN buổi 6

[DP]_Ngân Phạm

[DP] BTVN buổi 7-8

[DP]_Tạo hình nhân vật

[DP] BTVN buổi 11

[DP]_BTVN 11

[DP] BTVN buổi 11-12

[DP] BTCK buổi 16

[DP]_Bìa sách

Bằng Giỏi
Thiết kế chuyên sâu 8.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 24 /27

Bài tập về nhà - Buổi 1 [PS]

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 2 [PS]

Bài tập buổi 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 3 [PS]

Bài tập buổi 3

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 4 [PS]

Bài tập buổi 4

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 5 [PS]

Bài tập buổi 5

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 6 [PS]

Bài tập buổi 6

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

Bài tập buổi 1

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 2

Bài tập về nhà buổi 2

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

Bài tập buổi 3

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

Bài tập buổi 4

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 6

BTVN buổi 6

FUNDAMENTAL - Buổi 1

[Phạm Thị Thanh Ngân]_BTVN buổi 1

FUNDAMENTAL - Buổi 2

[Phạm Thị Thanh Ngân]_BTVN buổi 2

FUNDAMENTAL - Buổi 3

[Thanh Ngân]_BTVN buổi 3

FUNDAMENTAL - Buổi 4

[Thanh Ngân]_BTVN4

FUNDAMENTALS - BUỔI 6

[Thanh Ngân]_BTVN buổi 6

FUNDAMENTALS - BUỔI 7

[Thanh Ngân]_BTVN7

FUNDAMENTALS - BUỔI 8

[Thanh Ngân]_BTVN8

FUNDAMENTALS - BUỔI 9

[Ngân]_BTVN 9

FunDAMENTALS - BUỔI 10

[Thanh Ngân]_BTVN 9

FUNDAMENTALS - BUỔi 10

[Thanh Ngân]_BTVN 10

FUNDAMENTALS - BUỔI 11

[Thanh Ngân]_BTVN11

BÀI TẬP CUỐI MÔN

[Thanh Ngân]_Bài tập cuối môn

InDesign Buổi 1

InDesign Buổi 2

[Thanh Ngân]_BTVN 2

InDesign Buổi 3

[Thanh Ngân]_BTVN 3

InDesign BTCM