Nguyễn Đức Hà Anh

Living in Hà Nội

Đang làm tại
không
Học tại
Học Viện Tài Chính - HVTC
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
7132 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
08/01/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2024-05-20 23:27:39 · 6 views

BTVN

2024-05-19 23:16:15 · 34 views

BTVN 3 - Hà Anh

2024-05-19 22:37:51 · 7 views

BTVN 2 - Hà Anh

2024-05-12 23:22:44 · 12 views

Nguyễn Đức Hà Anh - BTVN 1

2024-04-20 00:10:43 · 52 views

BTCK

2019-11-03 22:50:51 · 542 views

BTVN4

2019-10-23 14:57:50 · 632 views

BTVN3

2019-10-18 14:41:17 · 613 views

BTVN 2

2019-10-16 13:07:59 · 695 views

BTVN 1

2019-10-11 12:28:33 · 714 views

BTCK

2019-03-15 10:59:26 · 811 views

BTVN4

2019-03-05 08:36:25 · 708 views

BTVN3

2019-02-27 22:43:42 · 772 views

BTVN2

2019-02-26 09:00:54 · 595 views

BTVN1

2019-02-21 08:57:30 · 939 views

ID 112.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

Nguyễn Đức Hà Anh - BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2 - Hà Anh

BTVN BUỔI 3

BTVN 3 - Hà Anh

BTVN BUỔI 4

BTVN

BTCM

BTCK

AE 55.3
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

BTVN 1

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

BTVN 2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

BTVN3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KỲ

BTVN4

[BUỔI 8] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK

Xem bằng
ID - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 45.1
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

BTVN1

BTVN B2

BTVN2

BTVN B3

BTVN3

BTVN B4

BTVN4

BTVN B5&6

BTCK

BTCK

Xem bằng