Tìm kiếm
Lâm Oanh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Học Viện Tài Chính - HVTC
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
1821 lượt
Thành viên từ
07/05/2019
Liên hệ
Kỹ năng
Kim Lâm Oanh - BTVN Buổi 2

2019-05-24 15:16:36 · 416 views

Kim Lâm Oanh_BVN1_lớp Pr48.3_Colorme

2019-05-24 15:14:17 · 479 views

Kim Lâm Oanh_BVN2_lớp Pr48.3_Colorme

2019-05-22 17:55:04 · 492 views

Kim Lâm Oanh_BVN1_lớp Pr48.3_Colorme

2019-05-17 12:51:58 · 434 views

AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AE 50.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 48.3 (Cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

Kim Lâm Oanh - BTVN Buổi 2

BTVN BUỔI 1

Kim Lâm Oanh_BVN1_lớp Pr48.3_Colorme

BTVN Buổi 5

BÀI TẬP CUÔI KÌ