Tìm kiếm
Trần Đức Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ha noi
Học tại
Đại Học Thăng Long - TLU
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
07/05/2019
Liên hệ
Kỹ năng
AE 56.4
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PS 52.2
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7
PT 50.4
Photography
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Quang Hiếu
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 48.2
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Nguyễn Thắng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5