Nguyễn Minh Tú

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
2367 lượt
Số lượt thích
15 lượt
Thành viên từ
26/09/2016
Lần cuối Online
28-09-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buổi 2

2022-05-17 18:22:19 · 11 views

BTVN Buổi 1_Nguyễn Minh Tú

2022-05-12 14:37:56 · 20 views

BTVN AE - buổi 1

2017-02-16 11:19:11 · 280 views

[BTCK] NGUYỄN MINH TÚ - AI 18.2

2016-12-22 15:10:08 · 658 views

BTVN buổi 5

2016-12-16 14:06:51 · 196 views

BTVN buổi 4

2016-12-13 11:57:45 · 228 views

BTVN buổi 3

2016-12-09 11:07:35 · 224 views

BTVN buổi 2

2016-12-05 13:26:47 · 238 views

BTVN buổi 1

2016-12-02 14:27:43 · 219 views

[BTCK] NGUYỄN MINH TÚ - PS 16.9

2016-10-27 16:25:45 · 293 views

UI 88.1 (Offline)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân Ánh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN Buổi 01

BTVN Buổi 1_Nguyễn Minh Tú

BTVN Buổi 02

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 03

BTGK

BTCK

Xem bằng
AE 23.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
AE 20.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVN buổi 1

BTVN AE - buổi 1

BTVN B2

Bài tập giữa kì

AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN buổi 2

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN buổi 3

BTVN Buổi 4 - Logo

BTVN buổi 4

BTVN Buổi 5 - Layout

BTVN buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

[BTCK] NGUYỄN MINH TÚ - AI 18.2

BTCK - INFOGRAPHIC

Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Kim Ngân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0