Nguyễn Tú

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
2307 lượt
Số lượt thích
15 lượt
Thành viên từ
26/09/2016
Lần cuối Online
28-09-2021
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN AE - buổi 1

16/02/2017 · 279 views

[BTCK] NGUYỄN MINH TÚ - AI 18.2

22/12/2016 · 656 views

BTVN buổi 5

16/12/2016 · 195 views

BTVN buổi 4

13/12/2016 · 225 views

BTVN buổi 3

09/12/2016 · 223 views

BTVN buổi 2

05/12/2016 · 226 views

BTVN buổi 1

02/12/2016 · 216 views

[BTCK] NGUYỄN MINH TÚ - PS 16.9

27/10/2016 · 287 views

AE 23.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/3
AE 20.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7/8
Số Topic đã hoàn thành: 1/3

BTVN buổi 1

BTVN AE - buổi 1

BTVN B2

Bài tập giữa kì

AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 7/8
Số Topic đã hoàn thành: 5/7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN buổi 2

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN buổi 3

BTVN Buổi 4 - Logo

BTVN buổi 4

BTVN Buổi 5 - Layout

BTVN buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

[BTCK] NGUYỄN MINH TÚ - AI 18.2

BTCK - INFOGRAPHIC

Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Kim Ngân
Số buổi đã học: 8/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0