Nguyễn Đức Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
FPT University
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
598 lượt
Số lượt thích
26 lượt
Thành viên từ
28/09/2016
Liên hệ
Kỹ năng
[BTCK_AI 18.2]_ADIDAS v PUMA

2016-12-23 18:29:42 · 112 views

BTVN buổi 5

2016-12-16 17:07:46 · 39 views

BTVN buoi 2

2016-12-07 16:37:27 · 45 views

[AI 18.2] BTVN buổi 1

2016-12-02 17:44:18 · 62 views

[AE 17.2]_BTCK_HOLIDAY SEASON

2016-11-27 17:30:18 · 90 views

[AE 17.2] BTVN buổi 3

2016-11-10 19:01:10 · 93 views

[AE 17.2] BTVN buổi 02

2016-11-08 17:00:37 · 27 views

[AE 17.2] BTVN buổi 1

2016-11-03 15:27:21 · 69 views

[BTCK] PS 16.4 NGUYỄN ĐỨC ANH

2016-10-30 19:39:39 · 61 views

AI 18.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

BTVN Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN buoi 2

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN Buổi 4 - Logo

BTVN Buổi 5 - Layout

BTVN buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KÌ - BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTCK - INFOGRAPHIC

[BTCK_AI 18.2]_ADIDAS v PUMA

After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
After Effects
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0