Đỗ Phương Uyên

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
THPT Marie Curie
Học tại
Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) - WRU
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
6175 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
19/06/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2020-03-06 19:57:01 · 905 views

CV

2020-02-26 18:25:45 · 519 views

btvn b1

2020-02-16 22:29:09 · 553 views

cắt ghép

2020-02-13 13:24:14 · 669 views

BTCK

2019-10-30 19:52:08 · 545 views

BTVN

2019-10-29 18:18:15 · 646 views

BTVN B4

2019-10-20 10:42:43 · 524 views

BTVN B3

2019-10-18 13:17:27 · 553 views

BTVN B2

2019-10-13 17:41:48 · 703 views

BTVN B1

2019-10-09 19:11:49 · 558 views

PP 59.1
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN tuần 1

btvn b1

BTVN tuần 2

CV

BTCK

BTCK

Xem bằng
PS 59.1
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN01

cắt ghép

BTVN02

BTVN03

BTVN04

BTVN05

BTCK

AI 55.3
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Tài Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1 - Làm quen với Illustrator

BTVN B1

BTVN B2 - Tạo hình nâng cao

BTVN B2

BTVN B3 - Typography

BTVN B3

BTVN B4 - Màu sắc

BTVN B4

BTVN B5&6 - Logo/Infographic

BTVN

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng