Tìm kiếm
Cao Thành Công

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - ULIS-VNU
Dự án đã thực hiện
32 dự án
Số lượt xem
10194 lượt
Số lượt thích
29 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
30/08/2019
Lần cuối Online
07-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Kỹ năng
BTCK

2022-03-10 17:22:20 · 14 views

BT Giữa kì

2022-03-01 18:54:14 · 3 views

BTVN B3

2022-02-24 19:24:43 · 7 views

BTVN B3

2022-02-24 11:25:58 · 6 views

BTVN B2

2022-02-22 18:12:13 · 6 views

BTVN B1

2022-02-17 17:21:48 · 7 views

BT Id 3

2021-05-31 16:52:58 · 412 views

BT Id 2

2021-05-28 18:48:26 · 317 views

BT F cuối môn

2021-04-19 15:42:01 · 242 views

BT F15

2021-04-09 18:43:39 · 179 views

BT F13

2021-04-05 19:14:04 · 232 views

BT F12

2021-04-02 18:56:35 · 675 views

BT F11

2021-03-31 19:36:42 · 233 views

BT F10

2021-03-29 19:08:27 · 261 views

BT F8

2021-03-24 15:42:46 · 262 views

BT F7

2021-03-19 19:00:20 · 221 views

BT F2

2021-03-08 16:12:31 · 805 views

BT F1

2021-03-03 18:54:44 · 332 views

BTCM Ps

2021-02-01 14:51:51 · 842 views

BT Ps 5

2021-01-25 18:51:53 · 313 views

BT Ps 3

2021-01-20 17:16:08 · 294 views

BT Ps 1

2021-01-18 17:31:29 · 263 views

BT Ps 1

2021-01-15 19:02:00 · 326 views

BTCK Ai

2021-01-04 18:46:34 · 299 views

BT6 Ai

2020-12-28 18:50:15 · 287 views

BT5 Ai

2020-12-25 11:44:34 · 355 views

BT3 Ai

2020-12-21 11:55:29 · 613 views

BT2 Ai

2020-12-18 17:11:52 · 297 views

BTVN B5-B6 - Cao Thành Công - Ai 54.5

2019-10-02 11:14:46 · 518 views

BTVN B3 - Cao Thành Công - Ai 54.5

2019-09-25 21:34:11 · 610 views

BTVN B2 - Cao Thành Công - Ai 54.5

2019-09-20 23:49:51 · 450 views

BTVN B1 - Cao Thành Công - Ai 54.5

2019-09-18 22:42:31 · 513 views

UI 85.1 (Offline)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 01

BTVN B1

BTVN Buổi 02

BTVN B2

BTVN Buổi 03

BTVN B3

BTGK

BT Giữa kì

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UX - UI 1-1
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu - Danh sách chờ
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu GD 20.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Lê Thanh Huyền
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (GD)
Số buổi đã học: 34 /72
Số Topic đã hoàn thành: 21 /29

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

BT2 Ai

BTVN buổi 3

BT3 Ai

BTVN buổi 4

BTVN Buổi 5

BT5 Ai

BTVN buổi 6

BT6 Ai

BTCK

BTCK Ai

Photoshop Buổi 1

BT Ps 1

Photoshop Buổi 2

BT Ps 1

Photoshop Buổi 3

BT Ps 3

Photoshop Buổi 4

PHOTOSHOP | BTVN 5

BT Ps 5

Photoshop Buổi 6

Photoshop Buổi 7

PHOTOSHOP |. BTCM

BTCM Ps

Fundamental | Buổi 1

BT F1

Fundamental | Buổi 2

BT F2

Fundamental | Buổi 4

Fundamental | Buổi 6

Fundamental | Buổi 8

BT F8

Fundamental | Buổi 10

BT F10

Fundamental | Buổi 11

BT F11

Fundamental | Buổi 12

BT F12

Fundamental | Buổi 13

BT F13

Fundamental | Buổi 15

BT F15

Fundamental | Bài tập cuối môn

BT F cuối môn

InDesign | Buổi 1

InDesign | Buổi 2

BT Id 2

InDesign | Buổi 3

BT Id 3

AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1 - Cao Thành Công - Ai 54.5

BTVN BUỔI 2

BTVN B2 - Cao Thành Công - Ai 54.5

BTVN BUỔI 3

BTVN B3 - Cao Thành Công - Ai 54.5

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BTVN B5-B6 - Cao Thành Công - Ai 54.5

BTCK