Nguyễn Thành Trung

Hà Nội

Đang làm tại
PTIT
Học tại
Học viện Bưu chính viễn thông
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
324 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
25-11-2016
Lần cuối Online
7 ngày trước
Liên hệ
Kỹ năng