Nguyễn Thành Trung

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
PTIT
Học tại
Học viện Bưu chính viễn thông
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
327 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
25/11/2016
Lần cuối Online
13-09-2021
Liên hệ
Kỹ năng
BTGK [ After Effects 20.1 ]

2017-03-04 15:11:24 · 141 views

BTVN buổi 2

2017-01-07 12:23:02 · 186 views

Thành Trung Nhiếp ảnh
6287 views - 2017-11-15 00:30:10
Chụp ảnh sự kiện kiểu double exposure
Thành Trung Nhiếp ảnh
8129 views - 2017-09-12 00:05:04
Không gian âm trong nhiếp ảnh
Thành Trung Nhiếp ảnh
8451 views - 2017-08-14 22:12:25
Close up Photography
PP - Danh sách chờ
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 20.1
After Effects
Giảng viên:
Phạm Khánh Huyền
Trợ giảng:
Kiều Bảo Duy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AE 19.2
After Effects
Giảng viên:
Le Tuan Dat
Trợ giảng:
Phạm Khánh Huyền
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN buổi 1: Kiến thức cơ bản về video. motion graphic 1

BTVN B2

BTVN buổi 2

BTVN B3: KINETIC TYPOGRAPHY

BTVN B4: CHUYỂN CẢNH - CAMERA

After Effects
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0