Chụp ảnh sự kiện kiểu double exposure

Thành Trung · 2017-11-15 00:30:10 · 6318 lượt xem
Thành Trung · 2017-11-15 00:30:10 · 6318 lượt xem
Đánh giá bài viết

Inspiration of the day

Designers are meant to be loved, not to be understood.
Margaret Oscar, designer
Từ khóa nổi bật
Khoá học Photoshop Hà Nội