Hoàng Hà Phương

Hà Nội

Đang làm tại
x
Học tại
Foreign Trade University
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
02/12/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Hà Phương Kiến thức
34046 views - 21/08/2019
SVG là gì? Tại sao nên dùng SVG?
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0