Bùi Minh Thắng

Nope

Hà Nội

Đang làm tại
sinh viên
Học tại
Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
5083 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
20/12/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
.

2020-04-03 22:37:29 · 553 views

.

2020-03-30 19:47:38 · 516 views

PTS

2020-03-20 19:06:08 · 505 views

Chúc mn ăn tết vui vẻ :))

2020-01-23 01:34:04 · 602 views

Illus

2020-01-20 22:51:40 · 546 views

Happy new years !

2020-01-19 03:09:03 · 558 views

Ai và Ps

2020-01-11 05:54:15 · 506 views

BTVN 2

2020-01-08 14:37:59 · 794 views

BTVN

2020-01-06 23:39:34 · 503 views

PS 60.9 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN 1

PTS

BTVN 2

.

BTVN03

BTVN04

BTVN05

.

BTCK

AE 59.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 58.6
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN 2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

Ai và Ps

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

Happy new years !

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

Illus

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Chúc mn ăn tết vui vẻ :))

Xem bằng