Đinh Thị Thu Huyền

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
tự do
Học tại
Đại Học Luật Hà Nội - HLU
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
475 lượt
Thành viên từ
21/08/2020
Liên hệ
Kỹ năng
Sử dụng công cụ bài1

2020-09-24 01:19:42 · 475 views

PS 1-1
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

Sử dụng công cụ bài1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Buổi 3 - Typography

Buổi 4 - Màu sắc

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PS 66.1
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6