Hoàng Diệu Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Le Bros
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
12121 lượt
Thành viên từ
09/09/2020
Lần cuối Online
03-11-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
buổi 3 - typography

2021-08-04 00:41:38 · 1588 views

b4 - card

2021-08-04 00:28:26 · 1386 views

btvn buổi 2 - tạo hình nâng cao

2021-08-04 00:26:16 · 1432 views

Buổi 1

2021-07-28 17:40:58 · 258 views

final

2020-10-15 14:30:00 · 1233 views

btvn5

2020-10-12 14:44:57 · 1690 views

BTCK

2020-10-08 23:22:31 · 665 views

magazine

2020-10-04 20:51:41 · 1720 views

btvn

2020-10-01 14:59:46 · 815 views

Collage

2020-09-24 14:27:02 · 1334 views

AI 77.13 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Buổi 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

btvn buổi 2 - tạo hình nâng cao

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

buổi 3 - typography

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

b4 - card

[BUỔI 6] INFOGRAPHIC

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Xem bằng
PS 66.2
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

Collage

BTVN 2

magazine

BTVN 3

btvn

BT GIỮA KÌ

BTCK

BT BUỔI 5

btvn5

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

final

Xem bằng