Trần Thị Ánh Loan

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
sinh viên
Học tại
Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU-LS
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
1670 lượt
Thành viên từ
22/09/2020
Lần cuối Online
02-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Logo BIBTL

2020-10-18 14:37:14 · 668 views

Sử dụng pentool

2020-10-03 13:22:49 · 341 views

sử dụng shape

2020-09-30 13:12:23 · 661 views

AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN buổi 1

sử dụng shape

BTVN buổi 2

Sử dụng pentool

BTVN buổi 3

BTVN buổi 4

BTVN buổi 5+6

BTCK

Logo BIBTL

Bằng Giỏi