Vũ Trương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
văn phòng
Học tại
Đại Học Điện Lực - EPU
Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
11439 lượt
Thành viên từ
09/12/2020
Lần cuối Online
05-11-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN1

2021-10-15 19:17:29 · 173 views

BTCK

2021-07-19 14:13:43 · 196 views

BTVN4

2021-07-13 19:30:06 · 864 views

BTVN3

2021-07-08 19:01:41 · 235 views

BTVN2

2021-07-06 18:57:49 · 655 views

BTVN1

2021-07-01 19:00:28 · 1140 views

BTCK

2021-04-25 16:01:24 · 1267 views

Bài tập buổi 5

2021-04-25 15:20:29 · 247 views

Bài tập buổi 5

2021-04-24 14:16:08 · 1248 views

Bức ảnh cũ

2021-04-17 14:05:29 · 509 views

Cầu Long Biên

2021-04-10 13:43:51 · 293 views

BTCK

2021-03-30 00:45:19 · 767 views

BTCK

2021-03-28 16:20:47 · 250 views

BTVN5+6

2021-03-28 14:28:15 · 235 views

BTVN4

2021-03-20 14:41:38 · 473 views

BTVN3

2021-03-20 14:41:13 · 318 views

BTVN2

2021-03-13 01:38:36 · 1255 views

BTVN buổi 1

2021-03-07 09:50:32 · 335 views

Tranh Đông Hồ

2021-01-13 21:55:59 · 387 views

BTVN TUẦN 1

2020-12-26 12:50:55 · 592 views

PR - Danh Sách Chờ (Offline) (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 81.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

BTVN1

BTVN Buổi 2 - Typography

BTVN Buổi 3 - Layout

BTVN Buổi 4 - Color

BTVN BUỔI 5

BTCK

Xem bằng
PS 76.12 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN 1

BTVN1

BTVN 2

BTVN2

BTVN 3

BTVN3

BTVN 4

BTVN4

Bài Tập Cuối Kỳ

BTCK

PT 73.4
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 2

Cầu Long Biên

BTVN Buổi 4

Bức ảnh cũ

BTVN buổi 5

Bài tập buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

BTCK

Xem bằng
AI 72.5
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN buổi 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN2

[BUỔI 3] Typography

BTVN3

[BUỔI 4] Bố cục và màu sắc

BTVN4

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

BTVN5+6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 70.2
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN Tuần 1

BTVN TUẦN 1

BTVN Tuần 2

BTCK

Tranh Đông Hồ