Đỗ Yến Nhi

@coffeewithprobihihi

uống cà phê với Probi

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
4053 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
09/03/2021
Lần cuối Online
18-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Liên hệ
Kỹ năng
Chỉnh sửa ảnh

2022-04-29 18:07:03 · 11 views

Collage Art

2022-04-22 18:33:58 · 8 views

BTVN Buổi 3 - UI UX Nâng Cao

2022-04-21 19:04:30 · 13 views

Magazine Cover

2022-04-20 15:04:25 · 8 views

Photoshop - Bài tập về nhà buổi 1

2022-04-15 15:09:09 · 8 views

BTVN BUỔI 1 | UI-UX NÂNG CAO

2022-04-14 19:17:37 · 5 views

Glow mobile app

2021-07-16 19:35:06 · 1321 views

Landing Page | Education Category

2021-07-09 15:12:10 · 1003 views

Card Card

2021-07-05 19:20:09 · 1676 views

18249 views - 2021-07-20 10:56:24
Composition trong After Effects là gì?
Yến Nhi Tutorial
18895 views - 2021-03-30 17:47:01
3 bước làm mờ ảnh trên PowerPoint
UI 76.3 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Phạm Hồng Phúc
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

Card Card

BÀI TẬP GIỮA KỲ

Landing Page | Education Category

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Glow mobile app

Xem bằng