Tìm kiếm
Lê Bích Ngọc

Living in Hà Nội

Đang làm tại
British University Vietnam
Học tại
Đại học RMIT Việt Nam - RMIT
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
1565 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
09/04/2021
Lần cuối Online
26-07-2021
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 3

2022-09-13 16:52:38 · 11 views

BTVN 2

2022-09-08 18:48:47 · 11 views

BTVN - Lê Bích Ngọc

2022-09-06 18:04:46 · 24 views

BTVN

2022-04-14 11:30:01 · 9 views

BTVN 2

2021-07-26 17:03:35 · 835 views

BTVN Buổi 1

2021-07-22 14:11:01 · 226 views

BTVN - Lê Thị Bích Ngọc

2021-05-27 14:07:56 · 156 views

BTVN buổi 2

2021-05-24 02:02:11 · 156 views

BTVN 1

2021-05-19 19:36:09 · 137 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN Buổi 01

BTVN - Lê Bích Ngọc

BTVN Buổi 02

BTVN 2

BTVN Buổi 03

BTVN 3

BT Giữa khoá

BT Cuối khoá

AE 87.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài tập buổi 1

BTVN

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập cuối Kỳ

AE - Danh Sách Chờ (Online) (Hà Nội)
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 77.11 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

Photoshop Buổi 1

BTVN Buổi 1

Photoshop Buổi 2

BTVN 2

Photoshop Buổi 3

Photoshop Buổi 4

Photoshop Buổi 5

Photoshop Buổi cuối

AI 74.13 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN buổi 2

[BUỔI 3] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTVN - Lê Thị Bích Ngọc

[BUỔI 4] INFOGRAPHIC

BÀI TẬP CUỐI KÌ