Tìm kiếm
Kim Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
Đại học Hà Nội
Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
1420 lượt
Số lượt thích
20 lượt
Thành viên từ
08/05/2017
Liên hệ
Kỹ năng
News Break app - BTCK UXUI - Landing page

2018-01-14 16:20:58 · 61 views

News Break app - BTCK UXUI - App Screens

2018-01-14 15:49:08 · 135 views

App Beta Cineplex - BTGK UXUI

2017-12-10 16:09:24 · 177 views

[XD30.1] Buổi 3 UIUX - LingoDeer Landing page Website

2017-12-01 18:09:03 · 55 views

[XD30.1] Buổi 2 UIUX - Grafolio App

2017-11-17 13:57:20 · 85 views

[XD30.1] Buổi 1 UIUX - Music player

2017-11-11 23:45:05 · 83 views

Bake n Paws

2017-11-07 20:24:16 · 45 views

[AE28.3] BTCK - Video Motion Graphic

2017-10-01 09:25:58 · 44 views

[AE28.3] BTGK - Video Kinetic

2017-09-21 16:25:53 · 67 views

[AE28.3] BTVN B2 - Bài 2 Tự do gaming cat

2017-09-14 18:58:40 · 105 views

[AE28.3] BTVN B2 - Bài 1 Ô tô

2017-09-14 18:57:03 · 18 views

[AE28.3] BTVN B1

2017-09-10 13:56:54 · 35 views

[AI24.6] BTVN B8 - BTCK

2017-06-01 08:50:36 · 92 views

[AI24.6] BTVN B6

2017-05-25 17:45:26 · 56 views

[AI24.6] BTVN B5

2017-05-24 18:57:22 · 88 views

[AI24.6] BTVN B4

2017-05-22 16:16:14 · 64 views

[AI24.6] BTVN B3

2017-05-17 20:13:49 · 44 views

[AI24.6] BTVN B2

2017-05-15 19:40:23 · 95 views

[AI24.6] BTVN B1

2017-05-10 22:44:25 · 71 views

XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

[XD30.1] Buổi 1 UIUX - Music player

Bài tập buổi 2

[XD30.1] Buổi 2 UIUX - Grafolio App

Thiết kế một langding page Website

[XD30.1] Buổi 3 UIUX - LingoDeer Landing page Website

Thiết kế app theo phong cách Flat Design iOS

Bài tập cuối khoá

News Break app - BTCK UXUI - Landing page

AE 28.3
After Effects
Giảng viên:
Phạm Khánh Huyền
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN B1: Motion Graphic 1

[AE28.3] BTVN B1

BTVN B2: Motion Graphic

[AE28.3] BTVN B2 - Bài 2 Tự do gaming cat

BTGK

[AE28.3] BTGK - Video Kinetic

BTVN - Buổi 6 - Lê Nhật Duy

BTCK

[AE28.3] BTCK - Video Motion Graphic

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 24.6
Illustrator
Giảng viên:
Lê Thanh Huyền
Trợ giảng:
Kiều Bảo Duy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN B1 - Làm quen với Illustrator

[AI24.6] BTVN B1

BTVN B2 - Tạo hình nâng cao

[AI24.6] BTVN B2

BTVN B3 - Typography

[AI24.6] BTVN B3

BTVN B4 - Bài giữa kì

[AI24.6] BTVN B4

BTVN B5 - Layout

[AI24.6] BTVN B5

BTVN B6 - Ấn phẩm truyền thông & Bộ nhận diện thương hiệu

[AI24.6] BTVN B6

BTVN B8 - Bài cuối kì

[AI24.6] BTVN B8 - BTCK