Quân

Living in hà nội

hà nội

Đang làm tại
chưa
Học tại
Đại Học Bách Khoa Hà Nội - HUST
Dự án đã thực hiện
28 dự án
Số lượt xem
21835 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
23/07/2021
Lần cuối Online
14-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Kỹ năng
LOW POLY

2022-01-06 20:58:36 · 1541 views

bài tập cuối kỳ PR

2022-01-01 23:15:50 · 322 views

bài tập giữa kỳ

2021-12-21 10:15:38 · 231 views

homework1 ( remake)

2021-12-14 09:02:45 · 256 views

homework 2

2021-12-12 10:27:13 · 593 views

manip

2021-11-02 20:43:48 · 873 views

manipulation

2021-10-11 00:53:34 · 546 views

parrot

2021-09-29 18:06:50 · 248 views

skateboard insta

2021-09-27 14:37:56 · 327 views

layout

2021-09-24 22:08:18 · 256 views

collage

2021-09-22 23:06:46 · 215 views

magazine

2021-09-17 20:32:23 · 581 views

blue

2021-09-14 23:55:50 · 550 views

bài tập cuối khoá

2021-08-13 20:20:05 · 830 views

inforgraphic

2021-08-13 13:15:16 · 190 views

body khét em cong hình chữ S

2021-08-07 16:07:49 · 1320 views

poster

2021-08-04 14:49:13 · 679 views

summer vacation

2021-08-03 23:24:53 · 1075 views

icecreamposter

2021-08-03 21:06:30 · 936 views

typography

2021-07-30 18:03:46 · 1400 views

text quotes,

2021-07-29 00:06:35 · 1390 views

pentool

2021-07-27 15:39:27 · 1230 views

pentool , pencil

2021-07-25 18:50:49 · 1129 views

pentool , pencil

2021-07-25 18:47:45 · 1177 views

parrot

2021-07-25 13:13:29 · 716 views

her

2021-07-25 12:16:40 · 1101 views

dùng pentool, blur effect

2021-07-24 23:44:14 · 941 views

2 triệu tiền qua quả

2021-07-23 21:33:35 · 1182 views

PR 83.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN B1

homework1 ( remake)

BTVN B2

homework 2

Bài giữa kỳ

bài tập giữa kỳ

BTVN Cuối kỳ

bài tập cuối kỳ PR

Xem bằng
PS 80.3 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN BUỔI 1

blue

BTVN BUỔI 2

magazine

BTVN BUỔI 3

collage

BTVN GIỮA KỲ

layout

BTVN BUỔI 5

parrot

BTVN BUỔI 6

BTVN CUỐI KỲ

manipulation

Xem bằng
AI 77.12 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

2 triệu tiền qua quả

BTVN B2

pentool

BTVN B3

typography

BTVN B4

poster

BTVN Buổi 6

inforgraphic

BTCK

bài tập cuối khoá

Xem bằng