Nguyễn Phương Huyền My
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
31 lượt
Thành viên từ
11/12/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài giữa kì

2022-04-02 09:08:26 · 2 views

BVN buổi 3

2022-03-27 09:16:23 · 1 views

BVN buổi 2

2022-03-26 09:06:13 · 2 views

BVN buổi 1

2022-03-20 20:36:27 · 1 views

Bài cuối kì

2022-03-16 14:05:07 · 6 views

BVN buổi 4

2022-03-08 21:33:28 · 3 views

bvn buổi 5

2022-03-05 22:31:15 · 2 views

BVN buổi 3

2022-02-28 21:48:31 · 4 views

BTVN buổi 2

2022-02-27 21:20:20 · 5 views

BVN buổi 1

2022-02-20 13:26:05 · 5 views

AE 89.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 86.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

BVN buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BVN buổi 2

[Buổi 3] Typography

BVN buổi 3

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

Bài giữa kì

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
PS 85.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN buổi 1

BVN buổi 1

BTVN 2

BTVN buổi 2

BTVN 3

BVN buổi 3

BTVN 4

BVN buổi 4

BTVN 5

bvn buổi 5

BTCK

Bài cuối kì

Xem bằng