THI KIM NGAN TRAN

79

Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
361 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
19/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập về nhà buổi 01 Indesign

2022-12-22 14:41:05 · 90 views

BÀI CUỐI KỲ

2022-09-23 18:50:43 · 87 views

DEMO Bài Giua Kỳ

2022-09-16 16:55:49 · 12 views

BTB2 vẽ xong ko muốn tô tượng nữa

2022-09-09 15:54:09 · 50 views

Quá mệt mỏi ạ

2022-09-07 23:17:48 · 26 views

Bài tập buổi 1

2022-09-05 09:13:22 · 16 views

Bài tập cuối kỳ

2022-08-05 15:00:15 · 28 views

BÀI TẬP BUỔI 2

2022-07-15 22:56:25 · 16 views

Bài tập buổi 1

2022-07-10 03:24:48 · 36 views

ID DANH SÁCH CHỜ SG
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR DANH SÁCH CHỜ SG
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 96.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN BUỔI 1

Bài tập về nhà buổi 01 Indesign

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTCM

AI 92.101 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Lê Trần Huyền Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1

Bài tập buổi 1

Buổi 2

BTB2 vẽ xong ko muốn tô tượng nữa

Buổi 3

Quá mệt mỏi ạ

Buổi 5

DEMO Bài Giua Kỳ

Buổi 8

BÀI CUỐI KỲ

Xem bằng
PS 90.33 SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Trợ giảng:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BÀI TẬP BUỔI 1

Bài tập buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài tập cuối kỳ

STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI DANH SÁCH CHỜ SG
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI DANH SÁCH CHỜ SG
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0