Tìm kiếm
Nguyễn Minh Thư
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
275 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
18/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Huy Tran - UI 92.2

2022-09-23 18:32:49 · 24 views

UI 9.2 Huy Tran - BTGK

2022-09-14 18:39:52 · 36 views

UI 92.2 BTVN B3 - Huy Tran

2022-09-09 00:07:32 · 50 views

UI 92.2 Huy Tran - BTVN 2

2022-09-07 01:37:44 · 75 views

UI 92.2 Huy Tran

2022-09-03 17:28:11 · 90 views

PP 94.2 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

UI 92.2 Huy Tran

BTVN B2

UI 92.2 Huy Tran - BTVN 2

BTVN B3

UI 92.2 BTVN B3 - Huy Tran

BTGK

UI 9.2 Huy Tran - BTGK

BTCK

BTCK - Huy Tran - UI 92.2

ID DANH SÁCH CHỜ SG
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR DANH SÁCH CHỜ SG
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 88.311 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Trợ giảng:
Nguyễn Hương Mai
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 1-1 SG
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DP - Danh sách chờ SG
Digital Painting - Sài Gòn
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0