Trần Việt Hương
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
202 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
29/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
cuối kỳ

2022-07-02 17:28:03 · 6 views

Poster

2022-06-24 18:39:58 · 5 views

wedding card

2022-06-22 17:21:50 · 15 views

Typography

2022-06-17 16:42:36 · 15 views

Pentool

2022-06-15 12:37:59 · 25 views

btvn1

2022-06-10 17:06:31 · 28 views

THE LITTLE PRINCE

2022-06-05 22:29:09 · 18 views

Bai giua ky

2022-05-21 09:31:03 · 20 views

btvn6

2022-05-14 22:28:33 · 13 views

btvn 6

2022-05-14 08:27:13 · 11 views

Btvn

2022-05-08 08:55:03 · 8 views

BTVN 4

2022-05-07 08:50:02 · 10 views

Tô màu

2022-04-24 08:48:27 · 6 views

BTVN 2

2022-04-22 23:49:54 · 12 views

Btvn1

2022-04-16 16:04:07 · 10 views

AI 1-1 (Hà Nội)
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN BUỔI 1

btvn1

BTVN BUỔI 2

Pentool

BTVN BUỔI 3

Typography

BTVN BUỔI 4

wedding card

BTVN BUỔI 5

Poster

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

cuối kỳ

Xem bằng
DP 87.1 (Online)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 15 /16
Số Topic đã hoàn thành: 9 /8

Bài tập buổi 1: Ký họa từ 2 đến 4 đồ vật của bản thân

Btvn1

Bài tập buổi 2: Vẽ ngôi nhà 2D

BTVN 2

Bài tập về nhà buổi 03

Tô màu

Bài tập về nhà buổi 04

BTVN 4

Bài tập về nhà buổi 05

Btvn

Bài tập về nhà buổi 06

btvn 6

Bài giữa kì

Bai giua ky

Bài tập cuối kỳ

THE LITTLE PRINCE

Xem bằng