Phạm Công Thành
Dự án đã thực hiện
23 dự án
Số lượt xem
252 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
31/05/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Isometric

2024-02-23 19:27:11 · 2 views

Final Blender

2024-02-23 18:57:38 · 5 views

array và 9981 thứ khác

2024-01-09 01:40:46 · 5 views

Phone

2024-01-06 02:27:22 · 3 views

BTVN buoi4

2023-12-27 18:52:09 · 4 views

Blender

2023-12-20 15:56:06 · 1 views

BT buổi 1

2023-12-15 01:43:38 · 10 views

final

2022-08-28 19:58:15 · 10 views

poster

2022-08-24 18:28:01 · 15 views

màu sắc

2022-08-19 19:00:23 · 10 views

poster

2022-08-17 17:42:13 · 17 views

homepage

2022-08-16 10:42:05 · 6 views

btvn3

2022-08-12 18:57:34 · 5 views

btvn2

2022-08-10 17:42:01 · 11 views

BTVN 1 PTS

2022-08-05 18:16:15 · 11 views

final

2022-07-03 18:34:50 · 6 views

BTL

2022-07-01 19:02:15 · 3 views

BTVN 6 + BTL

2022-06-26 23:49:02 · 30 views

btvn5

2022-06-24 19:07:12 · 4 views

Tết trung thu

2022-06-22 17:41:13 · 20 views

BTVN3

2022-06-17 18:13:34 · 8 views

vẫn là Đen Vâu

2022-06-14 11:40:48 · 33 views

Anh Đen Vâu

2022-06-09 23:07:49 · 33 views

3D 8.1081 SG
Thiết kế 3D
Giảng viên:
Nguyễn Vân Thanh
Trợ giảng:
Academy
Số buổi đã học: 16 /16
Số Topic đã hoàn thành: 7 /8

Buổi 1 - Thao tác với vật thể

BT buổi 1

Buổi 2 - Dựng hình cơ bản trong Edit Mode

Blender

Buổi 3

Phone

Buổi 4

BTVN buoi4

Buổi 5

array và 9981 thứ khác

Buổi 6

Bài tập giữa kỳ

Isometric

Bài Tập Cuối Kỳ

Final Blender

PS 91.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 8 /7

cắt ghép tự do

BTVN 1 PTS

BTVN 2

btvn2

BT buổi 3

btvn3

BT buổi 4

poster

BTVN buổi 5

màu sắc

BTVN buổi 6

poster

BTVN buổi 7

final

Xem bằng
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 8 /7

BTVN BUỔI 1

Anh Đen Vâu

BTVN BUỔI 2

vẫn là Đen Vâu

BTVN BUỔI 3

BTVN3

BTVN BUỔI 4

Tết trung thu

BTVN BUỔI 5

btvn5

BTVN BUỔI 6

BTVN 6 + BTL

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTL

Xem bằng