Nguyễn Văn Quân
Dự án đã thực hiện
33 dự án
Số lượt xem
691 lượt
Thành viên từ
08/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
https://drive.google.com/file/d/1Mi74UDWO3x_N7ckA9twP8ViZwRbM8eVb/view?usp=sharing

2023-02-21 18:18:38 · 11 views

bài cuối môn

2023-02-05 01:17:04 · 14 views

làm tách rời

2023-02-04 14:30:51 · 106 views

thể thao

2022-12-29 01:07:22 · 50 views

bài về nhà

2022-12-20 19:49:37 · 47 views

bài làm buổi 6

2022-12-17 18:27:07 · 49 views

bài buổi 1

2022-12-07 23:06:54 · 3 views

tác phẩm

2022-12-01 21:45:51 · 38 views

bài 5

2022-11-21 23:21:54 · 12 views

ghép ảnh

2022-11-18 21:39:14 · 22 views

bài

2022-11-17 19:05:38 · 10 views

ý tưởng ngẫu nhiên

2022-11-14 23:38:21 · 19 views

bài làm

2022-11-12 17:11:35 · 7 views

bài làm hơi vội

2022-11-08 20:15:36 · 29 views

bài về chữ

2022-11-03 00:50:51 · 6 views

bài buổi 4

2022-10-29 19:03:22 · 8 views

bài về nhà buổi 3

2022-10-28 00:07:50 · 10 views

bài về nhà buổi 3

2022-10-24 22:56:20 · 42 views

bài về nhà sơ xài

2022-10-20 19:10:23 · 18 views

bài cuối kì

2022-08-01 21:42:15 · 12 views

thiệp mời tiệp trà

2022-07-25 19:01:19 · 20 views

bài tập về nhà

2022-07-19 18:03:48 · 11 views

bài tập vn

2022-07-16 21:37:24 · 12 views

bài tập VN buổi 1

2022-07-11 19:30:23 · 23 views

bài thì cuối kì 2

2022-07-02 14:27:27 · 20 views

bài tập về nhà

2022-07-02 00:38:50 · 16 views

tự làm

2022-06-28 18:27:30 · 8 views

bài tập vn buổi 4

2022-06-27 17:55:53 · 4 views

gép con hổ

2022-06-18 00:54:40 · 2 views

phối màu trung tính

2022-06-18 00:49:53 · 18 views

phông chữ

2022-06-17 21:02:52 · 10 views

tôi yêu sapa tạp chí phong cảnh

2022-06-13 21:59:31 · 8 views

bài tập về nhà của nguyễn văn quan

2022-06-12 01:34:46 · 26 views

AI 90.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BUỔI 1

bài tập VN buổi 1

B2

bài tập vn

B3

bài tập về nhà

B4

thiệp mời tiệp trà

B5

CUỐI KỲ

bài cuối kì

Xem bằng
Thiết kế chuyên sâu GD 33.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Dương Đức Anh
Số buổi đã học: 3 /72
Số Topic đã hoàn thành: 19 /40

[AI] BTVN Buổi 1

bài về nhà sơ xài

[AI] BTVN Buổi 2

bài về nhà buổi 3

[AI] BTVN Buổi 3

bài về nhà buổi 3

[AI] BTVN Buổi 4

bài buổi 4

[AI] BTVN Buổi 5

bài về chữ

[AI] BTVN Buổi 6

[AI] Bài Tập Cuối Môn

bài làm hơi vội

[PS] BTVN Buổi 1

bài làm

[PS] BTVN Buổi 2

ý tưởng ngẫu nhiên

[PS] BTVN Buổi 3

bài

[PS] BTVN Buổi 4

ghép ảnh

[PS] BTVN Buổi 5

bài 5

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

tác phẩm

[FD] BTVN Buổi 1

bài buổi 1

[FD] BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[FD] BTVN Buổi 5

[FD] BTVN Buổi 6

bài làm buổi 6

[FD] BTVN Buổi 7

bài về nhà

[FD] BTVN Buổi 11

thể thao

[FD] BTVN Buổi 12

[FD] BTVN Buổi 13

[FD] BTVN Buổi 14

[FD] BTVN Buổi 15

[FD] BTVN Buổi 16

[FD] BTVN Buổi 17

[FD] Bài Tập Cuối Môn

bài cuối môn

[ID] BTVN Buổi 1

làm tách rời

[ID] BTVN Buổi 2

[ID] BTVN Buổi 3

[ID] BTVN Buổi 4

[ID] BTVN Buổi 5

[ID] Bài Tập Cuối Môn

https://drive.google.com/file/d/1Mi74UDWO3x_N7ckA9twP8ViZwRbM8eVb/view?usp=sharing

[BR] BTVN Buổi 2

[BR] BTVN Buổi 3

[BR] BTVN Buổi 4

[BR] BTVN Buổi 5

[BR] BTVN Buổi 6

[BR] BTVN Buổi 7

PS 89.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 8 /7

BTVN 1

bài tập về nhà của nguyễn văn quan

BTVN 2

phông chữ

BTVN 3

phối màu trung tính

BTVN 4

bài tập vn buổi 4

BTVN 5

tự làm

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

BTCK

bài tập về nhà

Xem bằng