Trần Thu Thảo
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
339 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
16/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btck

2022-09-24 18:31:35 · 18 views

bvn5

2022-09-20 09:56:53 · 68 views

bvn4

2022-09-15 17:39:32 · 17 views

BTVN 3

2022-09-13 18:03:17 · 56 views

bvn2

2022-09-08 00:35:18 · 27 views

btvn 1

2022-09-06 15:42:56 · 12 views

BTCK

2022-07-28 15:29:59 · 24 views

Bài cuối kì

2022-07-28 09:56:21 · 41 views

Btvn 5

2022-07-20 23:07:36 · 15 views

btvn 4

2022-07-19 13:33:05 · 21 views

Btvn 3

2022-07-14 14:19:22 · 18 views

Bài tập 1

2022-07-06 10:15:16 · 22 views

ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

btvn 1

BTVN BUỔI 2

bvn2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

BTVN BUỔI 4

bvn4

BTVN BUỔI 5

bvn5

Bài tập cuối môn

btck

Xem bằng
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 90.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

[BTVN] - Buổi 1

Bài tập 1

[BTVN] - Buổi 2

[BTVN] - Buổi 3

Btvn 3

[BTVN] - Buổi 4

btvn 4

[BTVN] - Buổi 6

[BTVN] - Buổi 8

BTCK

Xem bằng
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

Bài tập về nhà buổi 01

Bài tập buổi 2

Bài tập về nhà buổi 03

Bài tập giữa kì

Bài tập về nhà buổi 05

Btvn 5

Bài tập cuối kỳ

Bài cuối kì

Xem bằng