Lê Trang Thùy Linh
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
329 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
16/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-09-22 17:42:36 · 42 views

btvn 4

2022-09-15 16:39:04 · 31 views

BTVN 3

2022-09-13 17:02:26 · 18 views

BTVN 2

2022-09-08 17:54:58 · 25 views

btvn 1

2022-09-06 17:40:33 · 10 views

btck

2022-07-28 16:41:59 · 34 views

bài cuối kì

2022-07-28 10:13:17 · 21 views

card

2022-07-19 14:22:18 · 15 views

Bài 3

2022-07-14 12:59:41 · 28 views

Bài tập 3

2022-07-13 23:37:55 · 47 views

Bài tập 2

2022-07-11 22:21:12 · 28 views

Bài tập 1

2022-07-06 10:11:31 · 30 views

ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

btvn 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

BTVN BUỔI 4

btvn 4

BTVN BUỔI 5

Bài tập cuối môn

BTCK

Xem bằng
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 90.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

Bài tập 1

[BTVN] - Buổi 2

Bài tập 2

[BTVN] - Buổi 3

Bài 3

[BTVN] - Buổi 4

card

[BTVN] - Buổi 6

[BTVN] - Buổi 8

btck

Xem bằng
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

Bài tập về nhà buổi 01

Bài tập buổi 2

Bài tập về nhà buổi 03

Bài tập 3

Bài tập giữa kì

Bài tập về nhà buổi 05

Bài tập cuối kỳ

bài cuối kì

Xem bằng