Nguyen Ngoc Linh

mắc bệnh đẹp trai giai đoạn cuối

Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
627 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
25/06/2022
Lần cuối Online
28-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
summer time

2022-10-02 22:24:53 · 135 views

btvn gk

2022-09-17 03:46:46 · 77 views

b4

2022-08-20 05:10:43 · 39 views

btvn b3

2022-08-14 07:36:13 · 5 views

btvn b1

2022-08-07 07:31:13 · 15 views

btvn ck

2022-07-28 10:12:11 · 98 views

btvn

2022-07-20 21:32:55 · 65 views

btvn b4

2022-07-19 09:04:18 · 74 views

btvn b4

2022-07-19 05:17:31 · 20 views

btvn b3

2022-07-14 01:08:04 · 26 views

btvn b2

2022-07-12 02:23:20 · 27 views

btvn b1

2022-07-06 23:39:21 · 46 views

AI 94.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
DP 91.1 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Đào Thu Trang
Số buổi đã học: 12 /16
Số Topic đã hoàn thành: 5 /8

BTVN Buổi 1

btvn b1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

btvn b3

BTVN Buổi 4

b4

BTVN buổi 5

BTVN Buổi 6

BTVN Buổi 7

btvn gk

Bài tập cuối kỳ

summer time

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Bài tập về nhà buổi 01

btvn b1

Bài tập buổi 2

btvn b2

Bài tập về nhà buổi 03

btvn b3

Bài tập giữa kì

btvn b4

Bài tập về nhà buổi 05

btvn

Bài tập cuối kỳ

btvn ck

Xem bằng