Tìm kiếm
Vũ Minh Hiếu

@vuminhhieu

Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
668 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
27/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-09-22 19:55:54 · 13 views

BTGK

2022-09-17 09:12:01 · 21 views

BTVNB3

2022-09-13 15:20:37 · 22 views

BTVN2

2022-09-08 07:11:55 · 38 views

BTVN1

2022-09-01 20:49:52 · 104 views

BTCK

2022-07-28 15:35:08 · 103 views

BTCK

2022-07-28 10:29:17 · 25 views

BTVNB5

2022-07-21 12:17:16 · 20 views

BTVNB4

2022-07-21 09:48:40 · 84 views

BTVNB2

2022-07-13 22:01:27 · 31 views

BTVNB3

2022-07-13 20:19:16 · 30 views

BTVN2 - Magazine Cover

2022-07-12 00:45:26 · 35 views

BTVN Buổi 2

2022-07-09 00:25:18 · 34 views

cristiano_messi

2022-07-07 14:56:26 · 37 views

Vẽ 3 loại hoa quả

2022-07-06 12:41:59 · 71 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 01

BTVN1

BTVN Buổi 02

BTVN2

BTVN Buổi 03

BTVNB3

BT Giữa khoá

BTGK

BT Cuối khoá

BTCK

Bằng Giỏi
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 90.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

Tạo hình cơ bản

Vẽ 3 loại hoa quả

Tạo hình nâng cao

BTVN Buổi 2

[Buổi 3] Typography

BTVNB3

[Buổi 4] Màu sắc

BTVNB4

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK

Bằng Giỏi
PS 90.1 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN1

cristiano_messi

BTVN2

BTVN2 - Magazine Cover

BTVN 3

BTVNB2

BTGK

BTVN 5

BTVNB5

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi