BT CUỐI KHÓA

2022-12-24 10:07:32 · 18 views

.

2022-12-11 06:39:50 · 10 views

.

2022-12-04 08:06:47 · 7 views

.

2022-10-04 22:42:19 · 13 views

.

2022-09-25 23:20:07 · 6 views

Ảnh ở dưới nét hơn ah

2022-09-25 23:18:30 · 25 views

bài tập giữa kỳ

2022-09-24 14:57:53 · 12 views

.

2022-09-20 22:23:20 · 12 views

Phạm MInh Long

2022-09-17 15:10:38 · 8 views

Phạm Minh Long nộp BTVN

2022-09-11 12:02:37 · 23 views

.

2022-07-24 10:10:55 · 17 views

.

2022-07-23 15:19:35 · 9 views

btvn1

2022-07-10 14:40:15 · 79 views

PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 95.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN1 - BỨC ẢNH CÓ Ý NGHĨA NHẤT

.

BTVN2 - BẠN LÀ AI?

.

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BT CUỐI KHÓA

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 93.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài tập buổi 1

.

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 92.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

Phạm Minh Long nộp BTVN

BTVN Buổi 2

Phạm MInh Long

[Buổi 3] Typography

.

[Buổi 4] Màu sắc

bài tập giữa kỳ

BTCK

.

[Buổi 8] Tổng kết

Ảnh ở dưới nét hơn ah

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.10 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

Bài tập về nhà buổi 01

btvn1

BTVN 2

Digital Collage Art

BTVN 4

.

Before After

.

BTCK

Xem bằng